Mineralvandsflasker

Galleri for udvalgte mineralvandsflasker. Alle de viste flasker er mundblæste, nogle endda stadig med originale etiketter.

Betegnelsen Mineralvandsflasker, som jeg har valgt at navngive denne kategori, oprinder selvfølgelig i ordet mineralvand.

Hvad er mineralvand? Den helt kortfattede forklaring på dette er, at mineralvand er naturligt kildevand indeholdende forskellige stoffer, herunder større mineralindhold eller at mineralvand er kunstigt fremstillede mineralvandsdrikke. Mineralvand fandt særlig anvendelse i 1800-tallet og frem til op i 1900-tallet på kursteder/brøndanstalter mod mange typer lidelser og dårligdomme.

Mineralvand kan således have to hovedoprindelser, nemlig i dets naturligt forekommende form eller som kunstigt fremstillet. Naturligt forekommende mineralvand stammer som nævnt fra kilder, men er dog ikke det samme som kildevand, på trods af at både mineralvand og kildevand jo stammer fra naturens kilder. Mineralvandets kendetegn er et særligt stort indhold af opløselige stoffer, herunder en række forskellige mineraler, fx kalium, natrium, magnesium, jernforbindelser, jodider osv. Naturlige kilders temperatur varierer og kolde kilder betegnes krener mens de varme kilder kaldes termer. Kunstigt fremstillet mineralvand er så blot tilsat forskellige mineraler mv.

Man kan næsten ikke, når man taler om de oprindelige mineralvande, komme uden om datidens kursteder/kuranstalter som dengang fx omfattede Rosenborg Brøndanstalt, Maglekilde og Frederiksberg Brøndanstalt, Sct. Nicolauskilde Brøndanstalt og Silkeborg Brøndanstalt. Et helt centralt begreb for disse kursteder var kurvand. Kurvand omfattede et bredt sortiment af vande som blev tilbudt under datidens vandkure på disse kursteder. Fx fandtes kulsyrevande, alkaliske vande, saltvande, bittervande, jernvande, kalkvande m.fl. Disse vande blev tilbudt som både kolde vande og varme vande. Andre produkter som blev forhandlet på flaske hos flere Brøndanstalter, og i øvrigt hos købmandsbutikker mv., var fx seltservand, radiumvand, marienbadervand, contrexevillevand, karlsbadervand m.fl.

Disse kurvande på flaske omfattede derfor egentlige mineralvande og kildevand, som blev modificeret ved tilsætning af forskellige salte, jern, bitterstoffer, kalk mv. På kuranstalterne blev gennem mange år tilbudt vandkure, som ud over indtagelse af kurvand, sideløbende kunne bestå af bade i helbredende vande af forskellig art.

Nogle flasker som vises i denne kategori har også været benyttet til danskvand og sodavand. Og hvad med svensk sodavand eller bruslemonade?

Betegnelsen danskvand er oftest omfattet af produkter stammende fra egentligt mineralvand men også kildevandsprodukter uden mineralvandsstatus. Dog kan danskvand også være kunstigt produceret og betegnelsen danskvand har overlevet til i dag.

I Danmark blev sodavand af flere producenter allerede anvendt i lidt bredere forstand fra omkring 1880’erne og dækkede over kulsyreholdige produkter tilsat smagsstoffer med frugtsmag som fx naturlig frugt – fx kan citronsodavand eller svensk sodavand dokumenteres solgt tilbage i 1880’erne i Danmark. Svensk sodavand har oprindelse i Sverige og er betegnelsen for rød sodavand. I dag anvendes betegnelsen svensk sodavand ikke længere i Danmark. Sodavandsprodukterne udvikledes gennem tiderne og er i dag efterhånden udelukkende fremstillet på kunstige smagsstoffer – med talrige markedsføringsnavne som sportsvand, hindbærdrik, appelsinvand osv.

Flasker til Bruslemonade er ligeledes indeholdt under denne kategoribetegnelse for mineralvandsflasker. Bruslemonade vil jeg kategorisere som en tidlig udgave af sodavandsvandsprodukter – altså kulsyreholdige, naturligt søde drikke (se under Mineralvand fra Horsens – N. Hansen længere nede på siden). Lemonader tager traditionelt set udgangspunkt i en base af citronsaft, mens sodavand har egentlige særskilte smage af fx appelsin, cola osv.

På trods af talrige betegnelser for disse vand-drikke, om de så var tilsat salte, sukker, vitaminer, frugtsmag osv., eller om det var mineralvand i dets naturlige form, så har jeg valgt at indlemme flaskerne vist i denne kategori under betegnelsen Mineralvandsflasker – fordi mineralvandsflasker var et temmelig dækkende ord for hvad de oprindelige/gamle flasker oftest blev benyttet til – nemlig mineralvand. Men også fordi de senere opfindelser som sodavand mv. er udløbere af de oprindelige mineralvande.

Mineralvandsflasker til korkprop
I nedenstående galleri ses udvalgte mineralvandsflasker til korkprop. Flaskerne har rummålet 1/4 pot. Der ses fx flasker fra ROSENBORG BRØNDANSTALT KIÖBENHAVN, MINERALVANDSFABRIKKEN AALBORG m.fl. Mineralvandsflasker til korkprop som vist i galleriet, formodes at være produceret på danske glasværker fra den midterste halvdel af 1880´erne og frem til omkring 1915. Der findes ældre mineralvandsflasker til korkprop, jf. galleri længere nede på siden.

Grønne mineralvandsflasker til patentprop
I nedenstående galleri ses et udvalg af grønne, 1/4 pot mineralvandsflasker med patentprop. Sådanne grønne mineralvandsflasker er med stor sandsynlighed produceret i en meget begrænset periode i tiden omkring 1. verdenskrigs afslutning. Særligt året 1918 formodes at være året hvor den primære produktion af disse grønne mineralvandsflasker er foregået. Om produktionen er foregået over en begrænset årrække fx fra 1917 – 1919 vides ikke med sikkerhed, dog kan i den sammenhæng nævnes, at der fx findes talrige klare flasker fra Fabrikken Tuborg som er produceret over en årrække, mens der kun kendes en enkelt tilsvarende grøn udgave fra et enkelt årstal, nemlig fra 1918. Ligeledes findes der mange klare flasker fra Carlsberg som er produceret før og efter år 1918, men der kendes (mig bekendt) kun grønne pendanter hertil fra året 1918. Det kunne derfor tyde på, at der i året 1918 hvor 1. verdenskrig afsluttedes, har været så stor knaphed på materialer til flaskeproduktion (rent kvartssand), at man på glasværkerne blev nødt til at producere disse grønne mineralvandsflasker. Men som nævnt, kendes den præcise periode hvori disse grønne mineralvandsflasker er produceret, ikke.

Tilsvarende klare flasker til patentprop har været produceret i en noget længere periode, nemlig fra omkring 1899 – 1928. De viste grønne mineralvandsflasker til patentprop findes derfor i væsentlig færre antal end deres klare pendanter – og dette stemmer også fint overens med at der i dag kendes langt færre af de grønne udgaver.

I galleriet ses fx flasker fra ØRSTEDSPARKENS KURANSTALT KJØBENHAVN, SLOTSMØLLENS FABRIKKER KOLDING, VENDIA HJØRRING m.fl.

Grønne mineralvandsflasker til kapsel
I nedenstående galleri ses et udvalg af mine grønne, 1/4 pot mineralvandsflasker til kapsel. De grønne mineralvandsflasker til kapsel er relativt sjældne og er formentlig produceret i en kortere periode omkring 1. verdenskrigs afslutning i 1918. I galleriet ses fx en flaske fra LØCSTØR MINERALVANDFABRIK.

Klare mineralvandsflasker til patentprop
I nedenstående galleri ses udvalgte 1/4 pot mineralvandsflasker med patentprop. Disse flasker er produceret i perioden omkring år 1899 til 1928 – dog er den mere nøjagtige produktionsperiode afhængig af hvilken specifik mineralvandsfabrik der tales om. Klare mineralvandsflasker har varieret noget deres udtryk idet langt de fleste af disse mundblæste flasker, har et gråligt, grønligt eller blåligt skær, se under “Diverse” i menuen for mere om flaskernes farver. Klare 1/4 pot mineralvandsflasker som vist i galleriet kendes i to formudtryk, nemlig en slank udgave og en buttet udgave. De buttede flasketyper har et lidt større krop og mere skulder ift. de slanke typer. Der ses i galleriet fx en flaske med sandblæst motiv fra SLOTSMØLLENS FABRIKKER KOLDING samt en buttet flasketype med påskriften KALUNDBORG BRYGGERI.

Skærbæk i Sønderjylland
I nedenstående galleri ses de 3 mineralvandsflasker med patentprop jeg har fra Skærbæk i Sønderjylland. Alle flasker har rummålet 1/4 pot og er mundblæste, fra perioden hvor Sønderjylland var tysk område. Fx ses en noget medtaget udgave af en flaske fra ANDERSEN & SCHMIDT, SCHERREBEK. Har du viden om flasker fra området, så kontakt mig gerne.

Mineralvandsflasker fra Aarhus
I Aarhus har der gennem tiderne ligget adskillige fabrikker som har produceret mineralvand. Allerede tilbage i 1860’erne kendes en af de første mineralvandsfabrikker i Aarhus, nemlig mineralvandsfabrikken Preisler & Co. stiftet i 1863. Godt et årti senere i 1876 blev fabrikken Sct. Nicolauskilde Brøndanstalt grundlagt og i årtierne herefter stiftedes adskillige andre mineralvandsfabrikker i Aarhus.

Alle Aarhus-flaskerne vist i nedenstående gallerier er mundblæste, både ¼ og ½ pots flasker. Jeg mangler stadig en del Aarhus-flasker, så har du gamle flasker, så skriv gerne til mig.

Specielt søger jeg følgende flasker fra Aarhus:

  • PREISLER & Co. AARHUUS
  • AARHUUS MINERALVANDFABRIK
  • FABRIKKEN ECHO AARHUS
  • FABRIKEN THOR AARHUS

Mineralvande Fabrikken Ares
I galleriet ses ¼ pots flasker med patentprop fra MINERALVANDE FABRIKKEN ARES i AARHUS. Gennem fabrikkens virke, fra den blev grundlagt i 1891 og til 1941, blev der en overgang bl.a. anvendt den viste grønne mineralvandsflaske.

Fabrikken Ceres
I galleriet ses en ¼ pot og en ½ pots flaske fra mineralvandsfabrikken CERES i AARHUS. Fabrikken blev grundlagt i 1926 og over en kortere årrække formåede fabrikken at øge produktionen af mineralvand væsentligt, og med et bredt udvalg af mineralvande, fx produceredes citronvand, svensk sodavand, apollinaris m.fl.

Fabrikken Echo
I galleriet ses ¼ pots flasker med patentprop fra mineralvandsfabrikken ECHO i AARHUS som blev grundlagt tilbage i 1885. Der findes andre flasker fra fabrikken og har du flasker fra denne fabrik, så skriv gerne til mig.

Fabriken Expres
I galleriet ses ¼ pots flasker med patentprop fra FABRIKEN EXPRES i AARHUS. Flaskerne i galleriet udgøres af både slanke og buttede flasketyper.

Fabrikken Phønix
I galleriet ses en ¼ pot flaske med patentprop fra mineralvandsfabrikken PHØNIX i AARHUS. Jeg har kendskab til denne ene mundblæste flaske fra fabrikken. Kender du andre flasker fra denne fabrik, så skriv gerne til mig.

Marselisborg Brøndanstalt
I galleriet ses en ¼ pot flaske med patentprop fra MARSELISBORG BRØNDANSTALT i AARHUS. Jeg har kendskab til denne ene mundblæste flaske fra fabrikken. Kender du andre flasker fra denne fabrik, så skriv gerne til mig.

Fabriken Preisler & Co.
I galleriet ses en flaske til korkprop fra mineralvandsfabrikken PREISLER & Co. Bruno Preisler grundlagde i 1863 denne mineralvandsfabrik som blev drevet af både B. Preisler og Rafn – så Co.’et skrevet i relief på flasken, refererer derfor sandsynligvis til kompagnonen Rafn som Preisler indgik kompagniskab med omkring denne mineralvandsfabrik. Bemærk at Aarhus er stavet Aarhuus (altså med et dobbelt u) – en gammel skrivemåde for bynavnet. I øvrigt er det samme Bruno Preisler som indgik kompagniskab med Anthon Theodor Ramsing ifm. grundlæggelsen af fabrikken Sct. Nicolauskilde Brøndanstalt som nævnt nedenfor.

Sct. Nicolauskilde Brøndanstalt
I galleriet ses både ¼ og ½ pots flasker med patentprop fra mineralvandsfabrikken SCT. NICOLAUSKILDE BRØNDANSTALT i AARHUS som blev grundlagt tilbage i 1876 af Anthon Theodor Ramsing. I 1876 indgik A. Th. Ramsing, efter han købte chokoladefabrikken ”Elvirasminde” af E. Mehl i 1875, partnerskab med Bruno Preisler og i 1876 blev mineralvandsfabrikken Sct. Nicolauskilde Brøndanstalt grundlagt. Denne mineralvandsfabrik producerede mineralvand, men fungerede ikke som en kuranstalt. På flaskerne i galleriet er der præget forskellig tekst og der ses også en grønlig udgave.

Fabrikken Sct. Paul
I galleriet ses en ¼ pot flaske med patentprop fra mineralvandsfabrikken SCT. PAUL i AARHUS. Jeg har kendskab til denne ene mundblæste flaske fra fabrikken. Kender du andre flasker fra denne fabrik, så skriv gerne til mig.

Fabriken Thor
I galleriet ses en ¼ pot flaske med patentprop fra FABRIKEN THOR i AARHUS. Der findes andre flasker fra denne fabrik, så har du en sådan flaske, så skriv gerne til mig.

Mineralvand fra Horsens – N. Hansen
I nedenstående galleri ses en meget gammel flaske hvorpå der står:

N. HANSEN HORSENS

Flasken er da også anvendt af Mineralvandsfabrikant N. HANSEN i HORSENS. Flasken er nok fra 1860`erne og dette vidner den karakteristiske flaskeform også om, en slags fladbundet “torpedoform” som kendes fra andre lignende flasker fra samme periode, fx fra J. KRARUP i ODENSE. Flaskens alder understøttes også af annoncer som kan findes i Horsens Vejviserne helt tilbage fra 1868, som den viste annonce fra Mineralvandsfabrikken v. N. Hansen netop er fra. Annoncer fra Horsens Vejviserne fortæller at fabrikken i 1868 havde til huse i Søndergade 127, men fire år senere i 1872 annonceredes beliggende Kattesund 513-14. På baggrund af min viden om mineralvandsflasker, er den viste flaske af de første typer mineralvandsflasker med præget tekst som blev produceret på danske glasværker.

Kilde for annonce: Vejviser og Adressebog for Horsens 1868.
Af annoncen fremgår at produkterne er solgt som LIMONADE GAZEUSE, vel en slags limonade med brus som solgtes i mange forskellige smagsvarianter.

Rosenborg Brøndanstalt
Den 25. marts 1831 blev dørene slået op til Danmarks første mineralvandsfabrik. Rosenborg Brøndanstalt blev således grundlagt i 1831 og virkede tæt ved 100 år, til året 1929 hvor fabrikken opkøbtes af Södring & Co. Efter overtagelsen, flyttedes fabriksproduktionen til nye lokaler på Bispevej i København. Gennem fabrikkens lange virke havde den fra 1834 til huse på adressen Gothersgade 64, på arealer som var en del af Rosenborgs Have.
Rosenborg Brøndanstalt tilbød de såkaldte vandkure som bestod i “helsende” kure med mineralvande, uden tvivl noget som faldt i god jord blandt den mere velstillede del af befolkningen. Ud over vandkurene, bestod produktionen bl.a. af citronsodavand, tonicvand, seltservand, mv. som bl.a. kan ses af etiketten.

Gennem fabrikkens virke blev der til fabrikken produceret en del forskellige flasker. De tidligste flasker har måske været neutrale flasker og først senere blev der præget tekst i flaskerne. Dette er dog kun en antagelse fra min side, idet der efter min viden, aldrig er fundet meget tidlige flasker med præget tekst fra fabrikken, som det er tilfældet med en del andre meget tidlige flasker fra mineralvandsfabrikker, fx som den ovenfor viste flaske fra N. HANSEN i HORSENS.
En af de tidligst kendte flasker med præget tekst ses i galleriet nedenfor længst til venstre – en flaske jeg vil tro har været anvendt fra sidst i 1870´erne. Flasken i midten er efterfølger hertil, nok anvendt fra midt/sidst i 1880´erne og frem til omkring 1915 – 1920.

Efter og sideløbende med korkpropflaskerne, anvendte fabrikken også flasker med patentproplukke, som det ses af flasken til højre i galleriet. Sådanne grønne flasker med patentprop har været anvendt i en kort periode omkring 1. verdenskrigs afslutning i 1918, mens der i årene ca. 1899 – 1928, med undtagelse af perioden omkring 1918, på glasværkerne blev produceret tilsvarende flasker i klart glas.

Flasker fra havet – 87 år på havets bund
For mig begynder denne lille historie med en henvendelse vedr. nogle flasker og pr. mail får jeg således nogle billeder af gamle mineralvandsflasker. Flaskerne er interessante, og jeg må høre nærmere om dem.

Historien fortælles derpå til mig, af en af de dykkere som var med under bjærgningen, og i øvrigt under adskillige dyk gennem årene på skibsvraget hvorfra flaskerne er bjærget.

Efterhånden som historien fortælles, får jeg en følelse af, at selve historien om flaskernes oprindelse er lige så spændende som flaskerne i sig selv.

Efter lokalisering af vraget i år 2000, foregik i årene frem, mange dyk på vraget hvor der blev spulet aflejrede sandsedimenter bort. Anstrengelserne havde oprindeligt fokus på at lokalisere tre kasser med kompasroser som fremgik af listefortegnelser for lastindholdet på skonnerten – disse kompasroser blev dog aldrig fundet. I stedet blev der, i tåger af sand og kaffegrums, fundet sække med kaffe, aviser og tændstikker. Ligeledes blev der fundet kasser med tagsten og tønder med cement. Hele 8 år efter at vraget for første gang blev lokaliseret, blev der i 2008 for første gang, spulet helt ned i bunden af vraget. I vragets bund, under de sidste lag af sandsedimenter, fremkom pludselig flasker. Det viste sig, efter bjærgningen afsluttedes, at der var fundet talrige ølflasker og flere mineralvandsflasker.

Tre af de bjærgede flasker til mineralvand ses i galleriet nedenfor.

Flaskernes historie er temmelig veldokumenteret og netop disse flaskers alder er i skrivende stund i år 2023 således minimum 110 år gamle. I galleriet ses to flasker fra Rosenborg Brøndanstalt og en flaske fra Mineralvandsfabrikken Balderskilde – mineralvandsfabrikker som begge havde til huse i København. Fabrikken Balderskilde blev i øvrigt grundlagt i år 1900 i Baldersgade på Nørrebro. Fabrikken flyttede i 1935 til en nyopført fabrik på Østerbro og ophørte i 1971. Ovenfor på denne side kan du læse lidt om Rosenborg Brøndanstalt.

Flaskerne er beregnet til korkprop, ligesom tilsvarende flasker vist i galleriet længere oppe på siden. Anvendelsesperioden for netop denne type mineralvandsflasker til lukning med korkprop, kan med den foreliggende forlis-historie i hvert fald dokumenteres til så sent som 1913 – jeg vil tro at netop denne flasketype har været produceret og anvendt gennem en længere årrække, fra ca. 1885 med anvendelse helt frem til omkring 1920. I hvert fald er et kvalificeret gæt, at Fabrikken Balderskilde har anvendt den viste flasketype fra opstart af fabrikken i år 1900, hvor netop denne flasketype var bredt benyttet som mineralvandsflasker af danske mineralvandsfabrikker, og frem til den sidste halvdel af 1910’erne, hvorefter grønne og klare flasker til patentprop benyttedes i fabrikkens produktion.

Ved nærmere granskning af historien om forliset, fortælles, at vraget hvorfra flaskerne blev bjærget, er den Færøske skonnert Frederiksvaag af Thorshavn. I 1913 var skonnerten på vej fra København med destination Thorshavn. Rejsen stoppede dog ud for Vesterø Havn på Læsø, hvor skonnerten forliste i marts 1913. Historien fortæller, at besætningen og dele af lasten blev reddet, men melder ikke noget om årsagen til forliset. Forliset skete på omkring 6 meters vanddybde, dog gennem alle årene fra 1913 til 2000 skete en gradvis tilsanding af vraget. På billedet nedenfor ses Frederiksvaag af Thorshavn, taget i Københavns indre havn i 1906 ved Eigtveds Pakhus – nær Slotsholmskanalen og Knippelsbro.

Denne historie er således, i hvert fald med fokus på de bjærgede flasker til både mineralvand og øl, et vidnesbyrd om at mineralvand og øl har fundet vej fra Danmark til Færøerne og derfor må have været en relativt eftertragtet handelsvare, ligesom spiritus var det.

– en spændende og interessant historie synes jeg i hvert fald det er.

Etiketter til mineralvandsflasker
I galleriet ses forskellige blandede etiketter til mineralvandsflasker. Der ses etiketter anvendt af forskellige fabrikker og fx ses etiketter til CITRONSODAVAND, SVENSK SODAVAND m.fl.