Kemiske og Tekniske flasker

Galleri for udvalgte Kemiske og Tekniske flasker. Alle de viste flasker er mundblæste, nogle endda stadig med original etikette. Jeg tilføjer løbende billeder. Har du kemiske/tekniske flasker eller andre gamle flasker, så hører jeg gerne fra dig. Mine kontaktinformationer finder du under “Kontakt” i menuen.

Tekniske flasker – Buchs Fabriker
I galleriet ses små, buttede flasker hvorpå der er præget følgende tekst:

Buchs
Fabriker,
Kbhvn. B.

BUCHS FARVEFABRIK blev grundlagt i 1872 af Christian. T. Buch og var beliggende i KØBENHAVN. Disse små buttede flasker kendes i forskellige grønne nuancer samt i klart glas – dog kun i den viste størrelse. I galleriet er vist en flaske med original etikette hvoraf det fremgår, at denne flaske har været anvendt til SOYA. Sandsynligvis blev disse flasker, i kraft af at Buchs Farvefabrik (senere Buchs Fabriker) producerede en lang række produkter, fx sværteprodukter, pakfarver, glycerin, symaskineolie mv., primært anvendt til sådanne tekniske produkter – altså ud over at soya med sikkerhed kan fastslås at have været solgt på sådanne flasker. Derfor har jeg valgt at indlemme disse flasker under denne kategori for kemisk-tekniske produkter.

Gennem en lang årrække har disse flasketyper fejlagtigt været kategoriseret som romflasker, idet der kendes romflasker med navnet Peter Buch påført, jf. under galleriet whisky- gin-, rom- og cognacflasker for disse romflasker. Omtalte romflasker blev forhandlet af Peter Buchs Vinhandel som blev grundlagt i 1887 af Peter Johan Buch – dog er det med overvejende sandsynlighed denne Peter Johan Buch (som i øvrigt var barnebarn til Christian T. Buch), som overtog Buchs Fabriker i 1883 og således fik Peter Buchs Vinhandel og Buchs Fabriker samme ejer – nemlig Peter Johan Buch. Så en sammenhæng mellem Buchs tekniske flasker som vist ovenfor og omtalte romflasker er der tydeligvis – men misforståelsen omkring at disse små buttede flasker var romflasker, må anses for udredt. I øvrigt ses af etiketten på den ene flaske i galleriet, at der står B. F. – initialerne for Buchs Fabriker. Foran B. F. ses en rygende skorsten som måske skal tolkes som et J eller I – første bogstav i Johan – eller måske dette er lidt ”overtænkt”, idet skorstenen jo egentlig bare ligner en skorsten?

For yderligere informationer omkring ejerforhold mv. for Buchs Farvefabrik samt Peter Buchs Vinhandel, henvises til KRAK – Danmarks ældste Forretninger samt Pris-Fortegnelse fra Buchs Farvefabrik som ovenstående informationer er baseret på.

Diverse kemiske og tekniske flasker
I galleriet ses bl.a. en flaske til RUSKINDSFARVE fra VIBE-HASTRUPs KEMISKE FABRIKKER, KØBENHAVN F, m.fl.

Ratin – giftflasker
I nedenstående galleri ses et udvalg af flasker med påskriften RATIN. Ratinflasker findes i mange forskellige størrelser og farver, fra store 1 liters flasker til 100 ml flasker. Ratin blev anvendt som gift mod rotter og mus, men har nok været anvendt som gift til andre skadedyr også.

Sværteflaske – Adolf Prior
I nedenstående galleri ses en sværteflaske anvendt af ADOLF PRIOR´s KEMISKE-TEKNISKE FABRIKKER, KØBENAVN V. Denne flasketype er typisk anvendt til sværte, men har fx også været benyttet til lakprodukter, jf. galleriet nedenfor. Flaskerne ses langt oftest i grønne nuancer. På etiketten læses, at sværten er solgt under navnet “EXCELSIOR”, en selvblankende lædersværte fx til seletøj til heste mv.

Sværteflasker
I galleriet ses forskellige nuancer af sværteflasker i grønt/blågrønt glas. Denne flasketype blev anvendt af mange forskellige kemisk-tekniske fabrikker, typisk som sværteflasker (se galleriet ovenfor), men har fx også været benyttet til lakprodukter, jf. galleriet nedenfor. Disse kvadratiske flasker med affasede hjørner ses langt oftest i grønne nuancer, men findes også i gulligt, blåligt og klart glas. I et par af flaskerne ses den oprindelige børste fæstnet i kortproppen til påføring af sværte, lak mv.

Lakflasker – M. Bro Kemisk-Teknisk Fabrik
I nedenstående galleri ses to lakflasker anvendt af M. BRO KEMISK-TEKNISK FABRIK, KØBENAVN F. Fabrikken, som havde til huse på Kong Georgsvej 19, blev stiftet i 1906 og havde fabrikation af en række forskellige produkter, herunder fx også produkter til indtagelse mod hoste, forkølelse mv. Jf. ovenstående galleri for anden anvendelse af denne flasketype.

IZAL
På billedet nedenfor ses en flasketype som er blevet anvendt til en hel del forskellige produkter af kemisk/teknisk karakter. Flasken er med glasprop og slibemærke i bunden. I betragtning af flaskens relativt høje alder er den ret godt bevaret, og motivet på flasken fremstår da også meget tydeligt. Jeg vil tro flasken er fra 1910 – 1920´erne.

IZAL-produkter fandtes som forskellige rengøringsmidler, bl.a. creme, fast sæbe, salve, osv. Så vidt jeg har kunnet læse mig til, blev IZAL kun produceret i England og må være importeret til Danmark.

Flasken har været anvendt af DSB til flydende IZAL. Dette skulle fortyndes med vand og blev derpå anvendt til rengøring/desinficering af inventar i DSB’s passagervogne og spisevogne – dette er i hvert fald mit umiddelbare gæt på hvor og hvorledes produktet i denne flaske har været anvendt.

Spritflasker
I galleriet ses 2-liters flasker i grønne og blålige nuancer. Flaskerne fremstår “hamrede” og har været anvendt af DE DANSKE SPRITFABRIKKER til sprit. Præget i glasset er D.D.S.F. samt et malteserkors i bunden. Jf. under kategorien Akvavit-, Absint- & Arrakflasker for øvrige flaske i denne flaske-serie. Der findes ligeledes en 1-liters flaske også anvendt til sprit.

Symaskineolie
Olieflasker, i dette tilfælde flasker til symaskineolie, ses næsten altid i små klare flasker som det også er tilfældet med flaskerne i galleriet. Der ses fx en flaske med GLORIA Symaskine & Cykelolie fra M. KRAGELUNDs FABRIKKER i AALBORG og en flaske fra fra FABRIKEN HYGÆA i AALBORG med PRIMA symaskineolie.

Hansons Stempelblæk
I galleriet ses en grøn firkantet flaske hvor der på 3 af flaskens sider er præget HANSON’S STEMPEL FABRIK KIØBENHAVN. På den mindre klare flaske ses en fin etikette, hvoraf det fremgår, at denne lille flaske har været anvendt til KAUTSCHUK BLÆK. Begge flasker er anvendt af HANSONS STEMPELFABRIK & GRAVØRANSTALT. Fabrikken blev stiftet af John R. Hanson helt tilbage i 1877 i Odense, men flyttede allerede i 1879 til København hvor fabrikken samt kontorer havde adresse i Østergade 26 og butikslokalerne var beliggende i Ny Østergade 2. Begge flasker har været anvendt til stempelblæk.

Blækflasker – P. Rønning & Gjerløff
I nedenstående gallerier ses udvalgte blækflasker som alle er anvendt af virksomheden P. RØNNING & GJERLØFFs KEMISKE FABRIK i KØBENHAVN.
Virksomheden P. RØNNING blev grundlagt i 1866 af cand.pharm. P. Rønning. I 1895 tiltrådte Emil Gjerløff og virksomheden ændrede navn til RØNNING & GJERLØFFs KEMISKE FABRIK. I øvrigt udtrådte P. Rønning allerede i 1897 og Gjerløff videreførte virksomheden.

Klare blålige blækflasker
I galleriet ses blækflasker i klart, blåligt glas. Flaskernes mundstykker er forsynet med hældetud og det ses, som det er kendetegnet for mundblæste flasker, at mundstykket er monteret efter flasken er blæst i formen, idet hældetuden er orienteret tilfældigt ift. teksten på flaskerne. Denne type blækflaske findes i en del forskellige størrelser. På flaskernes ene side er præget følgende tekst:

P. RØNNING & GJERLØFF KIØBENHAVN

mens der står RØNNINGS BLÆK rundt på flaskernes øvre del omkring flaskehalsen. Sådanne flasker med den prægede tekst P. RØNNING & GJERLØFF KIØBENHAVN er fra tiden efter 1895.

Klare blækflasker med lilla skær
I galleriet ses blækflasker i klart glas med et særpræget lille skær, hvilket naturligvis skyldes ingrediens sammensætningen af glasmassen. Flaskernes mundstykker er forsynet med hældetud. Denne type blækflaske findes i en del forskellige størrelser. Der er præget følgende tekst rundt på flaskernes øvre del omkring flaskehalsen:

RØNNINGS BLÆK

I bunden ses et streg-mønster.

Runde blækflasker
I galleriet ses to blækflasker i klart glas og med rundt tværsnit. Denne flasketype har ikke en hældetud integreret i mundstykket, som det ses af flaskerne i ovenstående gallerier. RØNNING er præget to gange rundt på flaskernes øvre del. Denne flasketype findes i en del forskellige størrelser. Har du sådanne runde blækflasker, så skriv gerne til mig.

Grønne blækflasker
Grønne blækflasker findes i mange forskellige størrelser og nuancer. Flaskerne har indeholdt/indeholder SKRIVEBLÆK som blev omhældt på blækhuse. Fx ses i galleriet en grøn blækflaske til Statsautorisret SKOLE-BLÆK, forhandlet af Bog og Papirhandel Magnus A. Schultz, Bispegade 13 i Aalborg. På etiketten kan bl.a. læses, at flasken har indeholdt 3/4 Liter og kostede 75 Øre. Bemærk at rummålet pot også er nævnt på etiketten hvilket indikerer, at flasken med stor sandsynlighed er anvendt i årene efter indførelsen af metersystemet i 1907, hvor pot rummålet erstattedes af liter rummålet. Dette understøttes også af dateringen på etiketten.

Klare blækflasker med etiketter
I galleriet ses forskellige klare blækflasker med etiketter. Flaskerne har forskellige størrelser, nogle er med præget tekst og andre uden. Der ses flasker anvendt til SKRIVEBLÆK samt til SKRIVE- & KOPIBLÆK, markedsført under navnet RØNNINGs SKANDINAVISKE ZEOLINBLÆK. Ved nærmere granskning af flaskernes etiketter fås oplysninger om flaskernes omtrentlige alder, og et kvalificeret bud på hvornår de viste flasker har været anvendt, er i perioden ca. 1900 – 1930.

Blækhuse – P. Rønning & Gjerløff
I galleri ses udvalgte blækhuse fra P. RØNNING & GJERLØFFs KEMISKE FABRIK i KØBENHAVN. I galleriet ovenfor ses blækflasker fra samme virksomhed/(-er) og skriveblækket på sådanne flasker blev omhældt på blækhusene for anvendelse fx i skoleklasser, på arbejdspladser generelt og i private hjem. Det var tiden hvor der blev skrevet med blæk og gåsefjer eller fyldepen.

Stempelfarve – P. Rønning & Gjerløff
I galleriet ses små klare flasker/glas anvendt til STEMPELFARVE. Som det ses af etiketterne har P. RØNNING & GJERLØFFs KEMISKE FABRIK i KØBENHAVN fx produceret violet og sort stempelfarve. I flaskerne med etiketter kan måske anes, at der til korkproppen er fastgjort en børste, som var beregnet til at påføre farve på stemplet. På flaskerne er præget et sammenskrevet R & G, initialerne på Rønning & Gjerløff. At disse små flasker også har været benyttet som blækflasker (blækhuse) er sandsynligt. Jeg har kendskab til tre forskellige størrelser af disse glas.

Giftflasker
I galleriet ses fire udvalgte flasker anvendt til forskellige giftige produkter. Giftige produkter kan være af meget forskellig karakter, men kendetegnende for sådanne produkter er at de kan skabe akut eller endda kronisk skade på kroppen, ja endda dødeligt udfald kan forekomme, opfører man sig tåbeligt og/eller er tilstrækkelig uheldig.
Denne type giftflasker er 6-kantede og der ses lodrette streger på tre sider af flaskerne. Oftest er sådanne flasker neutrale, dvs. uden tekst, men tre af de viste flasker har præget GIFT FORSIGTIG FARLIG i flaskerne og der ses ligeledes tre dødningehoveder præget. Jeg vil tro, at denne serie med den prægede tekst findes i en del andre størrelser også. En af flaskerne i denne serie har været anvendt af FRANK´S MATERIALHANDEL i ODDER til SALTSYRE som det fremgår af den originale etikette.

P. H. Dalls fabrik
I galleriet en grøn, ottekantet flaske med den prægede tekst P. H. DALLs FABRIK RANDERS. Fabrikken blev grundlagt i 1883 af P. H. Dall og senere, efter overtagelsen i 1901 af Just Justesen, fik fabrikken navnet Justesen’s Kemiske Fabriker.
Hvad angår flaskens tiltænkte anvendelse, har den nok været anvendt til en form for kemisk/teknisk produkt.