Fødevareflasker

Galleri for udvalgte fødevareflasker, dog er alkoholdige drikke ikke vist i denne kategori. Fødevarer, eller levnedsmidler, er varer som er beregnet som føde til mennesker, herunder også drikkevarer. Medicinske produkter, herunder også naturmedicin, omfattes ikke af fødevarer.
Alle de viste flasker er mundblæste, nogle endda stadig med originale etiketter. Jeg tilføjer løbende billeder.
Har du gamle fødevareflasker eller andre gamle flasker, så hører jeg gerne fra dig. Mine kontaktinformationer finder du under “Kontakt” i menuen.

Eddikeflasker (smørfarveflasker)
I galleriet ses 3 grønne flasker med dekorative etiketter, hvoraf det fremgår, at netop disse flasker har været benyttet til KONCENTRERET EDDIKE. Denne koncentrerede eddike var beregnet til at fortynde med vand, således den kunne anvendes som husholdningseddike, herunder fx til syltning. Fx ses en flaske anvendt af KRAGELUNDs FABRIKKER i AALBORG. De viste flasker vurderer jeg er fra perioden 1900 – 1920’erne, dog er flasketypen produceret fra 1890’erne.

Flaskerne i galleriet er alle mundblæste og denne flasketype findes med rummål ½, 1 og 2 pot. Der findes dog også brune og gullige udgaver. De store 2 pot udgaver er oftest benyttet til Lagereddike som ikke skulle fortyndes med vand.

Flasketypen fremgår af planche fra Kastrup Glasværk, dog under betegnelsen smørfarveflasker. Selvom jeg aldrig har set en sådan flasketype med en etiket til smørfarve, men derimod talrige med originale eddike-etiketter, både etiketter til koncentreret eddike, eddikesyre, lagereddike samt husholdningseddike, kan disse flasketyper i stort omfang godt have været benyttet til smørfarve. Dette skyldes sandsynligvis, at eddike blev benyttet i den brede befolkning af private forbrugere og smørfarve primært blev benyttet i industrien på andelsmejerierne. På den baggrund vil flasker med eddikeetiketter langt hyppigere dukke op end flasker med smørfarveetiketter, idet flasker anvendt på mejerierne med stor sandsynlighed systematisk blev rengjort efter endt benyttelse – og dermed blev etiketterne fjernet. Eddikeflasker hos private forbrugere, har derimod mange steder stået uberørte i mange år, og findes således jævnligt med intakte og originale eddikeetiketter, som det netop er tilfældet med flaskerne i galleriet.

Så derfor, på trods af at flasketypen har fået betegnelsen smørfarveflaske, har de sandsynligvis primært været anvendt som eddikeflasker hos private forbrugere – og derfor ses langt oftest flasker med eddikeetiketter. Dette er i hvert fald min hypotese vedr. disse flasketyper.

Har du kendskab til en flaske med original smørfarveetiket, så kontakt mig gerne.

Mælkeflaske
I nedenstående galleri ses en mælkeflaske fra DET DANSKE MÆLKECOMPAGNI AKTIESELSKABET KIÖBENHAVN grundlagt i 1895 på Frederiksberg.

Soya – C. Thyge Ludvigsen
I nedenstående galleri ses nogle soyaflasker fra C. THYGE LUDVIGSEN. Denne karakteristiske langhalsede flaskeform er typisk for arrakflasker (se arrakflasker), men disse 3 har indeholdt soya som det fremgår af den prægede tekst på flaskerne. Produktet er fx solgt som SUPERIOR DOUBLE SOY SAUCE.

Eddikeflasker
I nedenstående galleri finder du udvalgte brune eddikeflasker med kvadratisk tværsnit og affasede hjørner. I galleriet ses flasker anvendt til TAFFEL ESTRAGON EDDIKE fra både AKTIESELSKABET J.D. BEAUVAIS og DE DANSKE EDDIKEBRYGGERIER ved C. LANGE i KØBENHAVN. Der ses også en flaske fra FABRIKKEN DANICA i SLAGELSE.

Kanelglas
I nedenstående galleri ses et glas anvendt til kanal fra BRØDRENE ANDERSEN i ODENSE. På etiketten læses, at produktet er solgt under navnet “BRANO” KANEL, hvor BRANO er en forkortelse for BRødrene ANdersen Odense. Glasset har kostet 50 Øre. Af glassets etikette fremgår yderligere, at produktet er fremstillet af virksomheden ALFRED BENZON A/S i KØBENHAVN.

Ekstrakt og essens – Einar Willumsen
I nedenstående galleri ses flasker i meget flotte blå farver. Alle disse flasker har været anvendt til ekstrakt og essens, fx ses flasker til CURACAO EKSTRAKT med GULD, CALORIC PUNCH EKSTRAKT m.fl. Der ses en flaske til PEBERMYNTE ESSENS. Flaskerne er benyttet af virksomheden EINAR WILLUMSEN A/S som bl.a. har produceret disse ekstrakter og essenser.

Kapers- og olivenglas
I nedenstående galleri ses grønne, rødbrune og et enkelt klart glas til kapers samt 3 grønne olivenglas. Fx ses et grønt kapersglas fra W. BÆHNCKE & Co´s FABRIKER A/S KØBENHAVN og et flot olivenglas fra DE DANSKE VIN & KONSERVES FABRIKER A/S. Kapersglas ses næsten altid i meget karakteristiske lys-grønne nuancer.

Fedtemulsionsflasker
I galleriet nedenfor ses brune flasker som har været anvendt til fedtemulsion. På flaskerne står:

FEDT
EMULSION
INDEHOLDER
ANDRE FEDTSTOFFER
END MÆLKEFEDT

Som bekendt er en emulsion en blanding af to væsker og indholdet i disse flasker har været en olie(fedt) i vand-emulsion. Dvs. fedtstofferne, f.eks. mælkefedtstoffer og andre fedtstoffer (som der står på flaskerne) har været fordelt som mikroskopiske dråber i vanddelen og stabiliseret ved en emulgator eller stabilisator. På denne vis har fedt-emulsionen i flasken fremstået som en homogen væske og ikke skilt i et lag af fedt, på et lag af vand. Der ses fx et par flasker med etiketter og det fremgår heraf, at disse flasker har været anvendt til EXPORT MIL-CO FEDT EMULSION af FYENS EMULSIONSFABRIK i SVENDBORG. Om disse brune/brungule flasker er produceret til omtalte emulsionsfabrik, ved jeg ikke.

Der findes mange andre flasker som har indeholdt fedt-emulsion, disse brune flasker er nok de mest almindeligt forekommende. Produktet har været anvendt som flødeerstatning.

Flasker til frugtfarve og saft
I galleriet ses flasker med etiketter fra BEAUVAIS CONSERVES FABRIK, AKTIESELSKABET I. D. BEAUVAIS samt A/S DE DANSKE VIN- & KONSERVESFABRIKER. De to mindste flasker har været anvendt til hhv. rød og gul frugtfarve, mens den store flaske har indeholdt solbærsaft. I 1850 blev den første konservesfabrik grundlagt i Danmark og som det fremgår af flaskernes etiketter skete dette i 1850 hvor franskmanden Jean D. Beauvais grundlage konservesfabrikken BEAUVAIS lidt nord for København. I 1896 blev dette et aktieselskab, nemlig AKTIESELSKABET I.D. BEAUVAIS, og allerede i 1905 blev dette fusioneret med DANSK VIN- & KONSERVESFABRIK i Fåborg under navnet A/S DE DANSKE VIN- & KONSERVESFABRIKER ved I.D. Beauvais og M. Rasmussen, som det fremgår af etiketterne.

Bærflasker
I nedenstående galleri ses 3 grønne flasker. Flaskerne har været anvendt som bærflasker og med de relativt bredde halsåbninger passer dette fint med at de har været tiltænkt og benyttet til stikkelsbær. Som det er tilfældet med mange af de gamle flasker, så er det sandsynligt, at disse flasketyper også har været anvendt til andre former for bær end netop stikkelsbær, også selvom disse 3/4 pots flasker står opført med anvendelse til stikkelsbær.

Sirupsflasker
I nedenstående galleri ses flasker i forskellige størrelser og farver. Disse bredhalsede flasker har været anvendt som sirupsflasker og de ses med rummål 3/8, 3/4, 1 og 2 pot. Ligeledes fremgår af prislistefortegnelser at disse flasketyper også har været for anvendelse til snustobak og det er da ganske sandsynligt, at specielt de tidlige af disse flasketyper også har været benyttet hertil. Det kan fx også nævnes, at jeg har en del af disse flasketyper med originale etiketter hvoraf det fremgår, at de også ofte har været anvendt til potaske og ekstrakt. Oftest ses disse flasker i grønlige nuancer, men de findes, som det fremgår af galleriet i mange forskellige farver og farvenuancer. I galleriet ses fx en meget tidlig, lys grøn flaske med opstik – måske anvendt til snustobak.

Maltekstrakt – De Forenede Bryggerier
I galleriet ses forskellige glas til maltekstrakt, alle fra DE FORENEDE BRYGGERIER i KØBENHAVN. De Forenede Bryggerier blev stiftet i 1891 ved en sammenslutning af en række forskellige Københavnske bryggerier – glassene kender jeg i de viste størrelser 200 g og 400 g. På glassene læses REEN MALTEXTRAKT og afbilledet er en løve med skjold. Maltekstrakten blev anvendt som styrkende middel mod utallige dårligdomme som fx svækket fordøjelse, mavelidelser mv. I galleriet ses en flaske med etikette fra Dr. A. Wander som har benyttet et maltekstraktglas fra De Forenede Bryggerier.

Maltekstrakt – Kongens Bryghus og Dr. A. Wander
I galleriet ses et maltekstraktglas med etikette fra KONGENS BRYGHUS. På glasset står TILVIRKET KONGENS BRYGHUS og afbilledet er KB med en krone henover. Produktet blev solgt under navnet MALTOSAN og markedsført som ekstrakt af ren malt – et dansk produkt tilvirket (produceret) på Kongens Bryghus. Yderligere ses to maltekstraktglas fra AKTIESELSKABET DR. A. WANDER som producerede forskellige kemiske og farmaceutiske produkter, herunder nok også denne REN MALT EXTRAKT, kvalitet KB (Kongens Bryghus) som det fremgår af etiketterne. Jeg vil tro, at denne virksomhed selv har produceret maltekstrakten og markedsført den med kvalitet som KB. Maltekstrakten er fremstillet af maltbyg og inddampet til det færdige produkt. Som det fremgår af etiketterne er den markedsført som følgende: Den anbefales af Lægerne som et Kraftigt og Letfordøjeligt Nærings- og Styrkemiddel specielt for Rekonvalescenter og Børn. Tages ren eller urørt i Mælk, Øl eller lignende. I øvrigt er begge glas fyldte og afproppede.

Maltekstrakt – Alfred Benzon
I galleriet ses maltekstraktglas med teksten ALFRED BENZON KIÖBENHAVN samt et sammenskrevet AB med en æskulapsnog præget i glasset. Apoteker Alfred Nicolai Benzon grundlagde i 1849 virksomheden ALFRED BENZON A/S som fremstillede en lang række produkter, herunder også denne MALTEKSTRAKT. I galleriet ses et fyldt glas med den originale etikette hvoraf det fremgår hvorledes maltekstrakten kunne indtages og og hvem kunne gavnes af den. Selve glasset under etiketten er med samme prægede tekst som de to andre viste glas.

Soyaflasker
I galleriet ses flasker anvendt til SOYA. Disse flasker ses oftest i grønne nuancer, dog anvendtes også brune og klare flasker. I galleriet ses fx en brun flaske med etikette fra ADOLF PRIORs TEKNISK KEMISKE FABRIKKER, KJØBENHAVN V. samt en grøn flaske anvendt af FÆLLESFORENINGEN FOR DANMARKS BRUGSFORENINGER. Disse soyaflasker kendes kun i denne ene størrelse og flasketypen blev også anvendt til KULØR.

Kaffeekstrakt
I galleriet ses en gulligbrun flaske, og som det læses på etiketten, har indholdet været KAFFE EXTRACT. Flasken har været forhandlet af Kaffehandler JUEL CLEMMENSEN. Kaffeekstraktet i denne flaske har været et koncentrat eller udtræk af kaffebønnernes smags- og aromastoffer.

Eddikeflasker – J.D. Beauvais
I galleriet ses flasker hvor der på flaskernes sider er præget følgende:

I.D. BEAUVAIS’ EDDIKE

og på etiketten står der følgende:

J. D.
BEAUVAIS


ekstrafin

Garanteret ren
Gæringseddike fri for
Tilsætning af Træeddike
og kemisk Eddikesyre.

I disse små, fine runde flasker med den kantede fod, vil jeg gætte på at eddiken har været anvendt i madlavningen, idet etiketten på den ene flaske beskriver at indholdet har været ren gæringseddike uden tilsat træeddike eller kemisk eddikesyre og i øvrigt også pga. flaskernes beskedne rummål på ca. 10 cl. Der kendes andre og større eddikeflasker, fx ¾ liter op til 5 liter, som også har indeholdt ren gæringseddike, fx Lager-eddike fra De Danske Eddikebryggerier C. Lange A/S i København eller Slots-eddike fra De Jyske Eddikebryggerier i Randers. Indkøb af sådanne større flasker til husholdningen har nok været med henblik på anvendelse af eddiken til skyllemiddel i tøjvasken, som pletrens, som afkalkningsmiddel, til syltning og konservering osv., hvortil eddike i små 10 cl´s flasker jo ikke rakte langt. I øvrigt kendes andre flasketyper beregnet til eddike i madlavningen, fx firkantede flasker i brunt glas som vist længere oppe på denne side.